Υλοποίηση έργου

Κωδικός Έργου: Τ1ΕΔΚ-01290

Τίτλος Έργου: Ανάπτυξη καινοτόμου, αποδοτικού και φιλικού προς το περιβάλλον συστήματος παραγωγής ενέργειας για φόρτιση μπαταριών, μέσω υδρογόνου και κελιών καυσίμου.

Βήμα1

Άποψη του επεξεργαστή καυσίμου και των επιμέρους υποσυστημάτων του. Ο εναλλάκτης ανάκτησης θερμότητας, η ατμογεννήτρια και ο αντιδραστήρας αναμόρφωσης βασίζονται στη τεχνολογία HIWAR-Heat Integrated Wall Reactor.

Βήμα 2

Αερόψυκτη συστοιχία HT-PEMFC 500 We με μεταλλικές διπολικές πλάκες και MEAs υψηλών θερμοκρασιών. Η διάταξη προμηθεύτηκε από το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ)  κατόπιν συμφωνίας με την εταιρία.

Σύστημα ηλεκτρονικών ισχύος (DC/DC converter) της εταιρείας Powercell AB συνδεδεμένο με το κελί καυσίμου. 

Βήμα 3

Το σύστημα ελέγχου της μονάδας βασισμένο σε προγραμματιζόμενο μικροελεγκτή PIC της Microchip ο οποίος αναπτύσσεται από την ΕΛΒΙΟ (customized controller).

Βήμα 4

Σύστημα αποθήκευσης ενέργειας της εταιρείας Sunlight δυναμικότητας 4.8kWh.

Βήμα 5

Άποψη της ολοκληρωμένης μονάδας παραγωγής ενέργειας αποτελούμενης από τις επιμέρους μονάδες παραγωγής υδρογόνου, καθαρισμού υδρογόνου και παραγωγής ενέργειας και από τον περιφερειακό εξοπλισμό.